หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 54 54
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
54
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 61 47
87.04%
7
12.96%
0
0.00%
54
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 61 45
83.33%
7
12.96%
2
3.70%
54
4 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 48 33
78.57%
6
14.29%
3
7.14%
42
5 โรงเรียนบ้านสว่าง 29 18
64.29%
9
32.14%
1
3.57%
28
6 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 31 16
64.00%
6
24.00%
3
12.00%
25
7 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 20 14
77.78%
4
22.22%
0
0.00%
18
8 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 21 13
72.22%
2
11.11%
3
16.67%
18
9 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 21 9
50.00%
8
44.44%
1
5.56%
18
10 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 22 8
47.06%
6
35.29%
3
17.65%
17
11 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 17 8
53.33%
6
40.00%
1
6.67%
15
12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 9 8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
8
13 โรงเรียนบ้านกระบี่ 13 7
58.33%
2
16.67%
3
25.00%
12
14 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 16 6
54.55%
5
45.45%
0
0.00%
11
15 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 11 6
60.00%
3
30.00%
1
10.00%
10
16 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 8 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
17 โรงเรียนบ้านขนา 15 5
55.56%
2
22.22%
2
22.22%
9
18 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 13 5
50.00%
3
30.00%
2
20.00%
10
19 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
20 โรงเรียนบ้านแก 9 3
37.50%
4
50.00%
1
12.50%
8
21 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 8 3
37.50%
4
50.00%
1
12.50%
8

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com