#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย วันชัย โพธิ์ปรึก
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย ศิวกร เจือทอง
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย ประยุทธ จันทร์สน
2.เด็กหญิง พรฤทัย แก้วชะอุ่ม
3.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ สิงแก้ว
4.เด็กชาย ธนาธิป เชื้ออุ่น
5.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ประสารคุณ
1.นาย สุริยะ พรมตวง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com