#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง สุชาวดี บุญสาร
2.เด็กหญิง ศิริลักษ์ การะเกษ
3.เด็กหญิง ปราณปริยา กุลวิลัย
4.เด็กหญิง พิมพ์นภา แก่นจันทร์
5.เด็กหญิง ประพิมภรณ์ พละศักดิ์
6.เด็กหญิง ทิพย์ปราณี โกทา
1.นาย ประดิษฐ์ มีดี
2.นาย ประสิทธิ์ เกษบุรมย์
3.นางสาว ไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com