#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย กรวีย์ ไกรวงศ์
2.เด็กหญิง สุนิสา สนทยา
1.นาง นันทกุล เธียรคำตัน
2.นางสาว กรณ์ปนัสย์ เงาศรี
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
76
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง กัลยาณี คงศรี
2.เด็กหญิง ศิริมา สังสังหา
1.นางสาว กรณ์ปนัสย์ เงาศรี
2.นาง เพชรา ลวรัตนากร
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย ต้นกล้า ศรีสุราช
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.28
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง แก้วตา ผิวงาม
1.นางสาว จุธาภรณ์ งอมสงัด
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย รัฐภูมิ บุญชู
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com