1. ศิลปะ-ดนตรี
0314. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 0315. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0316. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 0317. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
0323. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 0324. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0325. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 0326. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0327. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 0328. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0329. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 0330. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0331. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน0332. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0333. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน0334. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0335. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 0336. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
0337. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0338. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
0339. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน0341. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
0343. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน0345. การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
0347. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 0348. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
0352. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0353. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0369. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 0370. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0371. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0372. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0373. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0374. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0375. การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 0601. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0602. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 0603. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0604. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0605. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0643. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 0731. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0732. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0736. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0737. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0753. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0781. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน0782. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0783. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน0784. การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com