1. ศิลปะ-ทัศนศิลป์
0262. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 0263. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
0265. การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 0268. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0269. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0271. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
0300. การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0307. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0308. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0309. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
0310. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 0311. การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0312. การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 0313. การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0721. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com