1. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0014. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 0141. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
0142. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 0143. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0144. การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 0145. การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
0146. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 0147. การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
0149. การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน0152. การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0154. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 0155. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
0156. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0164. การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0165. การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 0166. การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
0169. การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 0768. การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com