1. วิทยาศาสตร์
0085. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0086. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
0090. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 0091. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0093. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 0094. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
0095. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 0096. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0099. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 0100. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
0181. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0184. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0190. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0766. การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0770. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com