1. การงานอาชีพ
0001. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0003. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
0004. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 0006. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
0012. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 0013. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
0018. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 0019. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
0022. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 0023. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
0026. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน0027. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0034. การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน0048. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
0050. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 0067. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
0068. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 0734. การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com