1. ภาษาไทย
0007. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 0008. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
0030. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 0031. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0032. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0036. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
0037. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 0038. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
0046. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0047. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
0759. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0760. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
0761. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0762. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
0763. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 0764. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com