#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 93 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จีรนันท์ ตาบุดดา
2.เด็กหญิง ลักษิกา จิรรัชตาภรณ์
3.เด็กหญิง ณัฐนิชา เนียมจันทร์
1.นางสาว วิไลภรณ์ ผุยพรม
2.นาง สาวิตรี รังกระโทก
2 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 88 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง พรนัชชา บุญเลี้ยง
2.เด็กชาย ภูริพัฒน์ เจริญทัศน์
3.เด็กหญิง สุธีมนต์ เที่ยงธรรม
1.นาย ปรัตถกร รักพรม
2.นาง อุบล รักพรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com