#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 100 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วรฤทธิ์ นิลศรี
2.เด็กหญิง หยกฤดี ครองเชื้อ
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 97 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย ธนกร พิทักษ์
2.เด็กชาย จิรพันธ์ อิ่มอ้วน
1.นาย ประมวล ศรีธีรานนท์
3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 92 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย สิรภัทร เทียนนาวา
2.เด็กชาย ธันวา ลาโลด
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
4 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 81 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง จิรภิญญา นามวงศ์
2.เด็กหญิง เยาวดี เรือนเจริญ
1.นาย อภิชาติ พละศักดิ์
5 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 0 - -
1.เด็กชาย อานนท์ เถาว์บุญ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เตรียมชัย
1.นาย สุริยา นนทา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com