#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 87 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อนันตชัย ชูสวัสดิ์
2.เด็กหญิง จุฑากานต์ ผิวทน
3.เด็กหญิง ฐิติมาภรณ์ บรรลุ
1.นาง วิไล บุญชู
2.นางสาว นฤมล พร้อมพรม
2 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 83 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง เพชรลดา เครือคำ
2.เด็กชาย คฑายุทธ สืบวงค์
3.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ จันทร์แดง
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
2.นางสาว กนกอร ไชยโคตร
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 80 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง อรยา สายลุน
2.เด็กหญิง รัชชานนท์ บ่อเงิน
3.เด็กหญิง พัชราภา นรสิงห์
1.นาง สุภาพร ขันตี
2.นาง นิภาพร ปุณประวัติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com