#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 85 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปรวรรณ ศรีหาบุตร
2.เด็กหญิง ณัฐพร นามโคตร
3.เด็กหญิง ปวีณ์ทิพย์ แพทย์เพียร
1.นาง อำไพ หลักบุญ
2.นางสาว ศิวาภรณ์ อำคาคูณ
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 80 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง อัจฉริยา ชาลี
2.เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ธนาคุณ
3.เด็กหญิง เปรมวดี สลับศรี
1.นาง สุภาพร ขันตี
2.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
3 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 0 - -
1.เด็กชาย อภินันท์ จรรยากรณ์
2.เด็กชาย รัฐภูมิ ใยสูบ
3.เด็กชาย ชัยศักดิ์ คำแสนราช
1.นาง ทัศนา สมสวย
2.นาง วิสันต์ เส้นสุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com