#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 87 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ศิริประภา แก้วพวง
1.นาง หทัยกนก ทองยืน
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 84 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง กัลยา บูระพิน
1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
3 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 82 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง ศุภรดา เผ่าพันธ์
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
4 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 81 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง ดารุณี สุระชาติ
1.นางสาว เตชินีญาย์ ใจประเสริฐ
5 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 78 เหรียญเงิน 5
1.เด็กหญิง พรธิดา ยศศิริ
1.นาย สุริยะ พรมตวง
6 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 77 เหรียญเงิน 6
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญประภาร
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
7 โรงเรียนบ้านสว่าง 68 เหรียญทองแดง 7
1.เด็กหญิง อัจฉรา เชื้อสอน
1.นาง สุดใจ พลฤทธิ์
8 โรงเรียนบ้านขนา 0 - -
1.เด็กหญิง อลิสา ไกรมาศ
1.นาย ประสิทธิ์ เกษบุรมย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com