#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 85 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พงค์พนิช วันดี
1.นาย สมัย อดทน
2 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 83 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย ธนากร ดวงดาว
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
3 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 81 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย รัฐภูมิ บุญชู
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
4 โรงเรียนบ้านแก 80 เหรียญทอง 4
1.เด็กชาย อนุรักษ์ ฉายสุริะ
1.นาย อดุลย์ ชุมสงคราม
5 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 - -
1.เด็กชาย ชนะชัย ภูมิโคกรักษ์
1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com