#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 100 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พิณทองธาร พลรักษ์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ ป้องสิงห์
3.เด็กหญิง กันต์ฤทัย สีดา
4.เด็กหญิง พัชรี นิยมวงษ์
5.เด็กชาย วิทวัส ชูสวัสดิ์
6.เด็กชาย อริญชัย แก้วสง่า
7.เด็กหญิง จารุพร มั่นทน
8.เด็กชาย พงศกร จันทร์แก้ว
9.เด็กหญิง จิดาภา บุตรจันทร์
10.เด็กชาย ณัชพล กำลังดี
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาย สมัชญ์พล ท่อนทองมีสุข
3.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com