#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 90 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณัฎฐกานต์ แสงสิงห์
1.นาง อำไพ หลักบุญ
2 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 87 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย ธนภัทร พื้นผา
1.นาง ทัศนา สมสวย
3 โรงเรียนบ้านสว่าง 74 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง นิภารัตน์ รามศรี
1.นาง พาฝัน มีดี
4 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 69 เหรียญทองแดง 4
1.เด็กหญิง นิชาภัทร พามา
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
5 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 68 เหรียญทองแดง 5
1.เด็กหญิง อรกัญญา พรมเคน
1.นาง เพชรา ลวรัตนากร
6 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 64 เหรียญทองแดง 6
1.เด็กหญิง รุ่งฤดี เนตรแตร
1.นาง กัณหา พันธ์คำ
7 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 63 เหรียญทองแดง 7
1.เด็กหญิง ธีราพร จิตตวงค์
1.นาง ดอกจาน แก้วพิกุล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com