#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 98 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย มงคล ไชยแสนทา
2.เด็กชาย ธนภัทร์ ไชยวงษ์
3.เด็กชาย พชร ประชาราช
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2 โรงเรียนบ้านสว่าง 80 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย กฤษณะ ตันแบบ
2.เด็กชาย โชคชัย ลาพันธ์
3.เด็กหญิง อัญธิดา สีทน
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาง สำราญ สืบหล้า

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com