#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 86.66 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นิธินันธ์ แก้วสง่า
1.นางสาว พิมลลักษณ์ อำภาพันธ์
2 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 81.66 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง ณิศรา ทำนักสุข
1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
3 โรงเรียนบ้านกระบี่ 80 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง อัปสร เลิศศรี
1.นางสาว ดวงตะวัน ศรีหะบุตร
4 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 74.33 เหรียญเงิน 4
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ ดวงมาลา
1.นาง กันต์ญภัทร์ คณานิตย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com