#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 87 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สิริยากร เนียมมูล
2.เด็กหญิง วิภาพร เพ็งกระจ่าง
1.นาง สุมาลี ละม่อม
2 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 85 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ คำแพง
2.เด็กหญิง เกตุสินี ครองใจ
1.นาง รักษิณา แนบเนื้อ
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 78 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย ฤกษ์ชัย พื้นสวรรค์
2.เด็กชาย ณัฐพล อำภรัต
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com