#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 100 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุชาดา เข้มอาจ
2.เด็กหญิง สุดาพร ทิพย์สิงห์
3.เด็กหญิง สุวรรณา สิมเจริญ
4.เด็กชาย วีระชัย ปี่แก้ว
5.เด็กหญิง พัชรินทร์ ไชยะพันธ์
6.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ บุตรสมาน
1.นาย เจษฎา นามแดง
2.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
3.นาง กุสุมา รอดดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com