#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 92 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุภาพิชญ์ โทชัย
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 88 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง อารียา วันเจริญ
1.นางสาว นฤมล พร้อมพรม
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 78 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง วรนุช วงษาบุตร
1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
4 โรงเรียนบ้านกระบี่ 64 เหรียญทองแดง 4
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ชมภู
1.นาง สนทนา บุญกัณหา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com