#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 93 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พัชรพล ไมตรีพันธ์
1.นาง ศิราภรณ์ พานิช
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 91 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ วาไชยะ
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
3 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 90 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย ศิวกร เจือทอง
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
4 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 89 เหรียญทอง 4
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ บุตรน้อย
1.นาย สมัย อดทน
5 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 0 - -
1.เด็กชาย นาวิน สอพอง
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
6 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 - -
1.เด็กชาย สุพัฒน์ โสลุน
1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
7 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 0 - -
1.เด็กชาย สมพงษ์ นวนคำ
1.นาง เยาวมาลย์ ละเลิศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com