#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 92 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นริศรา ชุมแสง
1.นาง สุมาลี ละม่อม
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 76 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง สุพรรณิการ์ สุวรรณ
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
3 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 69 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง อินทิรา ภูครองตา
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com