#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 87 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศิวกร เจือทอง
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
2 โรงเรียนบ้านแก 85 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย ปัณณวัตร กลางคำ
1.นาย ศรชัย พิมาทัย
3 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 83 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย ต้นกล้า ศรีสุราช
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
4 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 80 เหรียญทอง 4
1.เด็กชาย นพพร คงแสนคำ
1.นาง วัลลี ศรีจันทร์
5 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 80 เหรียญทอง 4
1.เด็กชาย สมโชคชัย โจมปัญญา
1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
6 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 80 เหรียญทอง 4
1.เด็กชาย กฤษฎา จารุมาศ
1.นาย สมัย อดทน
7 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 80 เหรียญทอง 4
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ วาไชยะ
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com