#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 100 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อภิชัย ยิ่งกำแหง
2.เด็กชาย สะราวุฒิ มาคำ
3.เด็กชาย ธนวัต บุสะวะ
4.เด็กชาย ฉัตรมงคล บุญมาทน
5.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ คมใส
6.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
7.เด็กหญิง ชิดชนก จันทรสนิท
8.เด็กหญิง พีรัตน์ดา ครองชัย
9.เด็กชาย พรชัย ขุขันธ์เขต
10.เด็กหญิง ณัฐณิชา สินไชย
11.เด็กหญิง ฐิติมา สาธรณ์
12.เด็กชาย เศวตฉัตร ขันทอง
13.เด็กชาย วรกานต์ ปุยวงค์
14.เด็กชาย กรวิชญ์ คงบำรุง
15.เด็กชาย เสฏฐพงศ์ แก้วเกิด
16.เด็กชาย นัฐวุฒิ พลสอนดา
17.เด็กชาย แสงพงษ์ ครุธจับนาค
18.เด็กชาย วิชญวิศิษฏ์ เปล่งปลั่ง
19.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
20.เด็กหญิง ชมภูนุช กุษาเดช
21.เด็กหญิง ยุวนาภา ก้อนคำ
22.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ฝังนิล
23.เด็กหญิง ฉัทชนัน ทองบ่อ
24.เด็กหญิง ณัฐณิชา แจ่มเชื้อ
25.เด็กหญิง ปานตะวัน พลเสนา
26.เด็กหญิง รวินันท์ วรรณะ
27.เด็กหญิง พรนภัส วงษ์อนันต์
28.เด็กหญิง ณัฐณิชา วอนอก
29.เด็กหญิง วณิดา เหล็กกล้า
30.เด็กหญิง ลภัสรดา กินรา
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
2.นาย ศรายุทธ ประสานศรี
3.นาง สมคิด จำเริญสุข
4.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
5.นางสาว กนิษฐา เกียรติเจริญเสรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com