#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 90 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณัฐชา แก้วไพรวัน
1.นาง สุมาลี ละม่อม
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 88 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง วารุณี ศรีบุรี
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
3 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 87 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง วรรณภา คำทนที
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
4 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 86 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง ณัฐสุดา ขันที
1.นาง รักษิณา แนบเนื้อ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com