#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 85 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชัชนันท์ชัย ลิลาด
2.เด็กชาย นพรัตน์ คำจุล
3.เด็กหญิง อภิชญา ครองใจ
1.นาง สว่าง จูมเกตุ
2.นาย เดชชาติ กมุทชาติ
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 83 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง อริชา เพ็งกระจ่าง
2.เด็กชาย บุญฑิกรณ์ ขันชัย
3.เด็กชาย ธนพนธ์ บุตรสมาน
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
3 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 81 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ขันธวงศ์
2.เด็กชาย พิษณุ ภูนาเถร
3.เด็กชาย ธรรมสรณ์ วงศ์นคร
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com