#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 92 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พัฒนพงษ์ เพ็ชรดี
2.เด็กหญิง อนุวรรณ อินทะชาติ
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
2 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 90 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย สิทธิพร หนูเตี้ย
2.เด็กชาย สุรวุฒิ กองไตรศรี
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 86 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง สิรินทรา กลิ่นพิกุล
2.เด็กหญิง พวงบุบผา ธนู
1.นาง วรรณี แสนลา
2.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
4 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 79 เหรียญเงิน 4
1.เด็กชาย ภคนันท์ ไชยวัน
2.เด็กหญิง พฤกษา พิมศร
1.นางสาว ชมจันทร์ อินทรปัญญา
2.นางสาว ปิยะพร พวงเกษ
5 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 76 เหรียญเงิน 5
1.เด็กชาย วีรภาพ เดิมพะยอม
2.เด็กหญิง อภิญญา พรมเคน
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
2.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com