#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 90 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วรัญญา เรืองฤทธิ์
2.เด็กหญิง พิชญ์นาฎ เพชรดี
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
2 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 78 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง กณัฐานันท์วดี คันศร
2.เด็กหญิง ปรัชญาภรณ์ วะบังลับ
1.นางสาว ธนศวรรณ ศรีสุภา
2.นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น
3 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 76 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง กัลยาณี คงศรี
2.เด็กหญิง ศิริมา สังสังหา
1.นางสาว กรณ์ปนัสย์ เงาศรี
2.นาง เพชรา ลวรัตนากร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com