#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 85 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปาลิตา เพ็งธรรม
1.นางสาว กนิษฐา เกียรติเจริญเสรี
2 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 82 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย สันสินีห์ พวงเกษ
1.นาง สารภี วงค์บุดดี
3 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 81 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง จิตรา ยอดสิงห์
1.นาย เจษฎาภรณ์ อาจหาญ
4 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 65 เหรียญทองแดง 4
1.เด็กหญิง กนกพิชญ์ วงค์วรรณา
1.นาง เพชรา ลวรัตนากร
5 โรงเรียนบ้านขนา 65 เหรียญทองแดง 4
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ ยอมพันธ์
1.นางสาว หทัยรัตน์ สุวรรณคำ
6 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 0 - -
1.เด็กชาย ชวกร เพชรดี
1.นาง ปรียา บุญทน
7 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 - -
1.เด็กหญิง ณัฐญาดา รองทอง
1.นาง เอมอร นนทา
8 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 0 - -
1.เด็กชาย กิตติภูมิ โพธิพันธ์
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com