#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 98 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อติพร เคารพ
1.นาง บังอร เพริดพราว
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 95 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง ฐิติชญาน์ ผายบึงแก้ว
1.นาง สมคิด จำเริญสุข
3 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 85 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย มนัญชัย เสนปอภาร
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
4 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 82 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง ศลิษา บุระดาษ
1.นาง สุวิมล บูรณ์เจริญ
5 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 65 เหรียญทองแดง 5
1.เด็กหญิง พัชรี นิยมวงษ์
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com