#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 87 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ประภัสดา พลชาติ
1.นาง บังอร เพริดพราว
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 85 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย วิทยา นามสว่าง
1.นาง กุสุมา รอดดี
3 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 78 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บุตรดี
1.นางสาว นิภา จอมพันธ์
4 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 77 เหรียญเงิน 4
1.เด็กชาย สิทธินันท์ โทคำเวช
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com