#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 92 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อริญชัย แก้วสง่า
2.เด็กหญิง กันต์ฤทัย สีดา
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 90 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง ภัทรนันท์ น้อยพลาย
2.เด็กหญิง ศุภิสรา จันทะไข่สร
1.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2.นางสาว เพ็ญศิริ นนทะศรี
3 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 86 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง พิชญ์นรี สืบสายกลิ่น
2.เด็กหญิง ชนัฐตา จิตต์อ่อน
1.นางสาว กัณฑิมา มะลิวงษ์
2.นาย กิตติศักดิ์ จันทแสง
4 โรงเรียนบ้านขนา 84 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง กมลวัลย์ การะเกษ
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ มีชัย
1.นาย ประดิษฐ์ มีดี
2.นางสาว มลนภา พยุงวงษ์
5 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 80 เหรียญทอง 5
1.เด็กชาย อดิศร ศรีมะณี
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ ชัยเจริญ
1.นางสาว วิไล อัมพรศรี
6 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 70 เหรียญเงิน 6
1.เด็กชาย ยุทธนา บุญพอ
2.เด็กชาย ธนกร โสมรักษ์
1.นาย วรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์
7 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 70 เหรียญเงิน 6
1.เด็กหญิง นภัสสร จันทร์พูล
2.เด็กหญิง ไพลิน เกษมะณี
1.นาย ปัญญา เบิกบาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com