#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 95 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วัชโรดม ตุ้มคง
2.เด็กหญิง ศศินิภา เพ็งกระจ่าง
3.เด็กหญิง ภัทรธิดา ภูมี
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
2 โรงเรียนบ้านสว่าง 86 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย โยธิน ดวงสนิท
2.เด็กหญิง รุ่งทิวา ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง ศศิธร บุญมางำ
1.นางสาว นุสริน จิตอ่อน
2.นาง สุดใจ พลฤทธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com