#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 95 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง เอื้อมพร ศิริชนะ
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ศรีพันธ์
1.นางสาว เพ็ญศิริ นนทะศรี
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 89 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง ทัศนีย์ อุ่นใจ
2.เด็กหญิง ชลาลักษณ์ คชพันธ์
1.นาย รัชพงษ์ บุญลอด
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 85 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ องอาจ
2.เด็กหญิง อารีรัตน์ พลูสุข
1.นาย วรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com