#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 100 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อนุรักษ์ ทนงค์
2.เด็กชาย ธรรมนูญ อรรคบุตร
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 89 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย นวปฏล บุญนำ
2.เด็กชาย ชยุตม์ พิทักษ์
1.นาย สุพระไทย กาหลง
3 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 85 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย จักรพงษ์ ไชยนรงค์
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ซานาตา
1.นาย ธิติพงษ์ ขุขันธิน
4 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 77 เหรียญเงิน 4
1.เด็กชาย วีระพล พิทักษ์
2.เด็กชาย วิชิต กองคำ
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
5 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 77 เหรียญเงิน 4
1.เด็กชาย สุรชัย สุวรรณคำ
2.เด็กชาย พรหมพิริยะ แสนสมบัติ
1.นาย สมจิต สวัสดี
6 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 69 เหรียญทองแดง 5
1.เด็กชาย ณัฐวัตร สมหมาย
2.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ งามแสง
1.นาย สมัชญ์พล ท่อนทองมีสุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com