#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 97 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ชฎาภา ศรีไพร
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ลุยตัน
3.เด็กหญิง ญาณิศา โทพันธ์
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
2.นาง กุสุมา รอดดี
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 80 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย สุตนันท์ หงษ์คำ
2.เด็กชาย ไตรภพ โกศล
3.เด็กชาย ณัฐพล สุขประเสริฐ
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
2.นาง เอมอร นนทา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com