#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 93 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัชพล กำลังดี
2.เด็กหญิง สุทธิดา บัวสด
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 90 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย ศิวัช คำขาว
2.เด็กชาย บฤงคพ สอนไชยยาติ
1.นาย อัฒวัฒน์ โคสารคุณ
2.นางสาว เพ็ญศิริ นนทะศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com