#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านกระบี่ 89 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุภาพงษ์
1.นางสาว ดวงตะวัน ศรีหะบุตร
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 87 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง พิชญาพร โพธิพันธ์
1.นาง สุปัน ทานะ
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 87 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง สุพรรณี ศรีบุรี
1.นาง สุภาพร ขันตี
4 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 85 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง ญาณวิภา ธรรมา
1.นาง อำนวย แก้วสง่า
5 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 83 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พันธ์กาฬสินธุ์
1.นาง ทัศนา สมสวย
6 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 79 เหรียญเงิน 5
1.เด็กชาย สรยุทธ บุญหมั้น
1.นางสาว อุมาพร ศรีพรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com