#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านกระบี่ 88 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พรทิพย์ ฉายารัตน์
1.นางสาว ดวงตะวัน ศรีหะบุตร
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 85 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง ณัฐพร บุตตะวงศ์
1.นาง พรทิพย์ ยวงปรางค์
3 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 84 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย กฤตมุข เพ็งทอง
1.นาง ทัศนา สมสวย
4 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 83 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง วราภรณ์ คุณธรรม
1.นาง พรรัชดา คำตัน
5 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 0 - -
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ พิมาทัย
1.นาง ดอกจาน แก้วพิกุล
6 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 - -
1.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ สายเย็น
1.นาง สุภาพร ขันตรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com