#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 91 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ซาโลมอน คันธประทีป
2.เด็กชาย พัทธดนย์ สุวรรณไตรย์
3.เด็กชาย กอบกฤช จำปาทิพย์
4.เด็กหญิง นิษฐา พงษ์ชาติ
5.เด็กหญิง ยูมิ ฐานะ
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
2.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 86 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง นันทิพัฒน์ บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง จิราพร ยี่สุ่น
3.เด็กหญิง เมฑาวี ช่วยสงค์
4.เด็กหญิง เครือวัลย์ คงเมือง
5.เด็กหญิง ฉวี อินทะพันธ์
1.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
2.นาง ภาราดา สระสิงห์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com