#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 97 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภัทรพล สันทวี
2.เด็กชาย สถิตย์ คำผง
3.เด็กหญิง อาทิตญา ทวี
4.เด็กหญิง อิศริยาภรณ์ สุขเต็มดี
5.เด็กหญิง ณรรฎฐกมล แก้วคำสอน
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นางสาว แสงเดือน ขันธวัตร
2 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 89.25 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย ศรานุพัฒน์ แสงสว่าง
2.เด็กชาย พรศักดิ์ คำอาจ
3.เด็กชาย ธนพัฒน์ ชูสวัสดิ์
4.เด็กชาย กิตติพงษ์ พรมวัลย์
5.เด็กชาย ณภัทร วันทาพรม
1.นางสาว นุชจรัตน์ ดาลัย
2.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com