#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 92 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย รัตนชัย คมไส
2.เด็กหญิง สุพรรณษา สุขเสริม
1.นางสาว อรพรรณ ศรีเนตร
2.นางสาว ชญาน์นันท์ กายชาติ
2 โรงเรียนบ้านสว่าง 90 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย ธวัชชัย แดงดำ
2.เด็กหญิง สุจิตรา เปกสันเทียะ
1.นาง สโรชิน สมภาวะ
2.นาง กัลยาณี ผึ่งผาย
3 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 88 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย อนุวัช จันทร์หอม
2.เด็กหญิง รินลดา คำลา
1.นางสาว นิภา จอมพันธ์
4 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 85 เหรียญทอง 4
1.เด็กชาย ภูมินทร์ บ่อสารคาม
2.เด็กหญิง ณัฐชา รูปใหญ่
1.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com