#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 80 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ สิงห์โห
1.นางสาว ศิริพันธ์ พากเพียร
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 26 เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง สุธารัตน์ เนียมมูล
1.นาง นงค์ แสงเดช
3 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 24 เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย อมรเทพ ทาบรรหาร
1.นาย วิศิษฐ์ เปานาเรียง
4 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
1.เด็กชาย ศุภกิต ทองแดง
1.นาย สุริยา นนทา
5 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 2 เข้าร่วมการแข่งขัน 5
1.เด็กชาย พงศ์ณภัทร เจือทอง
1.นาย สุชาติ คู่แก้ว
6 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 0 - -
1.เด็กชาย ประพลสันต์ ลำอ่อน
1.นาง วัลลี ศรีจันทร์
7 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 0 - -
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ไพรบึง
1.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
8 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 0 - -
1.เด็กชาย ศิริชัย บุญเลี้ยง
1.นางสาว อำไพ เคารพ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com