#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 84 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พงศ์กฤษณ์ สมสะอาด
1.นาง สมพร ประสาร
2 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 10 เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย ศิริวุฒิ สุวรรณ
1.นาง ประคอง อรรคบุตร
3 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 0 - -
1.เด็กชาย อัฐฐิเดช เจริญสุข
1.นาง ดอกจาน แก้วพิกุล
4 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 0 - -
1.เด็กหญิง สุภัคสินี พื้นพรม
1.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
5 โรงเรียนบ้านแก 0 - -
1.เด็กชาย วรเดช หาสอดส่อง
1.นาง วาณิช ประกอบผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com