#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปณิตา ไชยรัตน์
2.เด็กชาย สิทธิชัย บัวงาม
3.เด็กหญิง รุุ่่งกลม พลดงนอก
4.เด็กหญิง พัชราภา ราชการ
5.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ พูลผล
6.เด็กหญิง วนิดา อบเชย
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
2.นางสาว รุ่งอรุณ โจระสา
3.นาง เอมอร นนทา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com