#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 96 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เกียรติภูมิ พร้อมพรม
2.เด็กหญิง กชพรรณ สิงห์โห
1.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
2.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 90 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย ฉัตรชัย เพ็งกระจ่าง
2.เด็กชาย ทองแท้ แก้วชะอุ่ม
1.นาง นงค์ แสงเดช

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com