#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 81 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง แพรพันทอง จริยาวัฒนชัยกุล
1.นาย คณาธิป สุขโรจนภูวดล
2 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 70.5 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง อชิรญา นิยมวงษ์
1.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 64 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง ญาณิศา รัตนะวัน
1.นาง วรรณี แสนลา
4 โรงเรียนบ้านขนา 33 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
1.เด็กหญิง สาวิตรี แก้วธรรม
1.นาย ประดิษฐ์ มีดี
5 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 32.5 เข้าร่วมการแข่งขัน 5
1.เด็กหญิง วรัญญา โทพันธ์
1.นาง นงค์ แสงเดช
6 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 29 เข้าร่วมการแข่งขัน 6
1.เด็กหญิง ประภัสสร จันทรกรณ์
1.นางสาว อำไพ เคารพ
7 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 19 เข้าร่วมการแข่งขัน 7
1.เด็กชาย นราชัย บุญเลี้ยง
1.นาย สุชาติ คู่แก้ว
8 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 17.5 เข้าร่วมการแข่งขัน 8
1.เด็กหญิง ธนาภา ประชาริโก
1.นางสาว อรทัย วันศุกร์
9 โรงเรียนบ้านกระบี่ 5.5 เข้าร่วมการแข่งขัน 9
1.เด็กชาย ภานุพงษ์ วงษ์ประเสริฐ
1.นาย ธีระพัฒน์ พรมมาสุข
10 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 0 - -
1.เด็กชาย ฤกษ์ชัย จริตรัมย์
1.ว่าที่ร้อยตรี เมธี บุญปัญญา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com